Paul Walker’s death

jewhadith

It is simply sufficient for us to show our respect to the dead by sending our condolences, rather than wishing “RIP” (Rest In Peace)Which, in turn, is an abbreviation of the Catholic prayer in Latin: Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per Dei misericordiam requiescant in pace (May his soul and the souls of all the departed faithful by God’s mercy rest in peace). which is akin to making a du’a for him and contradicts the injunction of the Qur’an, 9:113“It is not for the Prophet and those who have believed to ask forgiveness for the polytheists, even if they were relatives, after it has become clear to them that they are companions of Hellfire.”.

Memanggil-manggil nama pisang

pisang

Muktahir ini, golongan tarikat dan Sufi yang ghuluw (melampau) semakin menular dalam negara ini. Terbaru, mereka akan menganjurkan program untuk “berselawat secara berjemaah”Seperti yang mereka telah lakukansebelum ini. dengan seruan “Ya Hanana” “Ya Hanana” merupakan sebuah qasidah yang dipopularkan di Malaysia tetapi telah diadaptasi sehingga ke tahap seolah-olah beribadah. Rujuk kepada insiden ini. (yang sekiranya ditukar huruf ha kepada huruf ba akan berubah maksudnya).

Barangkali dalam mengambil pendekatan ini mereka lupa akan hadis yang berikut:

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji ‘Isa putera Maryam. Aku hanyalah hamba-Nya, maka katakanlah, ’abdillaah wa Rasuuluhu (hamba Allah dan Rasul-Nya)”.HR. al- Bukhari, No. 3445

Dan juga:

“Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian.”HR. Ahmad, At Tirmidhi, dan Ibn Majah dari Ibn Abbas RA.

Berlepas dirilah daripada bersikap begini.

Rukhsah solat tanpa had

qasartanpahad

Kita sering diajar di sekolah-sekolah bahawa untuk berjamak dan berqasar semasa menjadi musafir, tempoh had melakukannya ialah selama tiga hari pada waktu bermusafir. Namun begitu, mengikut Bulughul Maram sendiri (lihat gambar di atas) ada sahabat-sahabat Rasulullah SAWS sendiri yang melakukan rukhsah solat tanpa ada had, sehinggalah mereka pulang ke rumah asal mereka.