Rukhsah solat tanpa had

qasartanpahad

Kita sering diajar di sekolah-sekolah bahawa untuk berjamak dan berqasar semasa menjadi musafir, tempoh had melakukannya ialah selama tiga hari pada waktu bermusafir. Namun begitu, mengikut Bulughul Maram sendiri (lihat gambar di atas) ada sahabat-sahabat Rasulullah SAWS sendiri yang melakukan rukhsah solat tanpa ada had, sehinggalah mereka pulang ke rumah asal mereka.